Jutphaas {Van Dorssen}

Inleiding

Deze stamboom heeft de naam Van Dorssen, heeft ook nu nog een behoorlijke omvang en staat uitgebreid beschreven op de site van Piet van Dorssen op Geneanet. De stam gaat met zekerheid terug tot een huwelijk in 1750 in Jutphaas (Nieuwegein) en ook toen was de naam al Van Dorssen. Daarvoor wordt de connectie gelegd met een oude Van Dorssen stam in Vreeland (deze stam wordt daarom ook hier beschreven), maar daar zijn geen concrete aanwijzingen voor. De gehanteerde theorie over de connectie klopt in ieder geval niet, maar de relatie tussen de stammen kan waar zijn. Er is echter ook een redelijke kans dat deze vanuit Utrecht komt (daar was een bekende oud Utrechtse familie Van Dorssen of van Dorschen). Maar de naam kan ook goed afgeleid zijn van Van Dorsten (zoals bij Amersfoort). Zie daarom ook de beschrijving bij Utrecht en bij Achtergrond het item Herkomst Naam.

Actuele Status

De uitwerking van deze stamboom is tot in detail uitgewerkt op Geneanet, daarin staat het actuele deel van na 1750 ook het beste in uitgewerkt en wordt daar bijgehouden. Hier wordt wel een overzicht gegeven en is er veel meer gekeken naar de herkomst voor 1750.

Deze stamboom heeft nog bijzonder veel actieve takken die hier verder niet in een schema zijn uitgewerkt. Er is verderop wel een grafisch schema gemaakt. Verder kunnen de details het beste bekeken worden op Geneanet.

Stamvader Analyse

Voor wat betreft de huidige stamboom afkomstig uit Jutphaas (tegenwoordig Nieuwegein) is de stamvader Cornelis van Dorssen die op 26 januari 1750 trouwt (ondertrouw 7 januari) met Alida van Ingen. Het betreft een jongeman en jongedame die beide al wonen in Jutphaas. Hij is overleden op 29 september 1808 en op de overlijdensverklaring staat dat hij ongeveer 84 jaar was. Dat zou betekenen dat hij rond 1724 geboren is. Zij is geboren op 7 mei 1717 in Jutphaas met als ouders Gerrit van Ingen en Gijsbertje Spint. Ze zijn beide gereformeerd.

Verder zijn er de volgende aanknopingspunten en constateringen:

 • De eerste zoon heet Gerrit en werd in die tijd vaak naar de vader van de vrouw genoemd. De volgende zoon heet Hendrik. De kans is dan groot dat dit de naam van de vader van Cornelis is (of dat zou toevallig ook Gerrit moeten zijn, maar dan werd regelmatig een tweede zoon met dezelfde naam benoemd of een combinatienaam).
 • Hij wordt van 1757 tot 1782 een aantal malen in akten genoemd, gewoonlijk als kerkmeester en schuldenaar.
 • Alida was 32 bij haar huwelijk, een beetje vreemd dat ze niet eerder was getrouwd (in ieder geval niet gevonden).
 • In Jutphaas zijn er geen logische dopelingen met de naam Cornelis in de periode 1720-1729. Ook verder in de provincie Utrecht niet, toch moet daar haast de bron liggen. Wellicht was Cornelis niet de doopnaam.
 • Bij alle verdere gevonden geboortes in Nederland van de periode 1720-1729 is tot nu nog maar één Cornelis gevonden: een katholieke zoon in Breda. Erg onwaarschijnlijk dat dit hem zou zijn.
 • Van Dorssen in Amersfoort is afgeleid van Dorsten; in Utrecht betreft ook ongeveer driekwart van alle registraties tot 1750 Van Dorsten (de rest Van Dorssen ed). Hoe groot is de kans dat ook Cornelis Van Dorsten is?
 • De analyse van de Vreeland Stam staat bij Verdere Analyse.
 • Volgens de Opmerkingen op Geneanet bij Cornelis is de afstamming van Vreeland (via Willem). Dit klopt echter niet:
  • In het testament van Abraham van Dorssen in 1725 zijn Hugo en Jacob de enige nog levende kinderen van moeder weduwe Aertje. Dus geen Willem.
  • In het testament van 1732 van (vader) Jacob van Dorssen staat dat (zoon) Jacob de enige nog levende erfgenaam was. Dus geen Willem.
  • Als Cornelis in 1724 geboren is, zou Willem nog maar 17 zijn en het zou 5 jaar voor zijn huwelijk zijn.
  • De tweede zoon van zoon Hendricus en Maria Reijne heette Willem, maar vernoemd naar de vader van Maria.
  • Deze Willem wordt bij het huwelijk ook Van Dorste genoemd.
  • Op basis van zijn leeftijd en herkomst is die Willem de zoon van Jockef van Dorsten en Rebecca Abrams, zie ook de analyse bij Utrecht.
  • Willem heeft waarschijnlijk van 1749 tot 1759 gevaren met de VOC.
  • Anthonia Dom werd ook Anthonia van Schaik genoemd, is in 1760 alsnog met Willem getrouwd (zij katholiek, hij gereformeerd) en heeft in totaal 8 onechte kinderen aangegeven. Hierbij is echter geen Cornelis.
  • Een Jan (Johannes) van Dorsten is getrouwd met de zus Pieternel van Leersum van Steijntje waar Willem mee getrouwd is. Dat maakt de kans groot dat deze Willem familie is van die Jan. Van die Jan is een kleine tak beschreven, maar daar mist de relatie nog met Willem.
  • Hoe groot is de kans dat iemand uit Vreeland in Jutphaas komt. Kans veel groter op iemand uit Utrecht.
Verdere Analyse

Voor wat betreft de hele stamboom van stamvader Cornelis is verder weinig meer te analyseren. Deze is bijna volledig uitgewerkt door Piet van Dorssen. Voor wat betreft de mogelijke voorgaande stamboom van Vreeland zijn wel de nodige kanttekeningen en opmerkingen te maken:

 • De oudste stamvader die is terug te vinden is Tieleman van Dorssen die eind 16e eeuw geboren is en getrouwd met Ghijsken. Zijn kinderen woonden al in Vreeland en het geslacht zette zich voort via zoon Jan Tielemans.
 • Voor deze stamvader werd dit ook nog gelinkt aan Tyman en Willem in Utrecht rond 1400, maar dat is puur op de achternaam (en die werd in die tijd fonetisch genoteerd, dus dat is niet reëel). Zie ook de beschrijving bij Utrecht.
 • Het is ook de vraag wat het bewijs is van de ouders van Tieleman: Peter met broer Claes.
 • Er zijn diverse huwelijken (mannen) met geen kinderen, nog eens nakijken (Peter ~1620, Jacob 1702, Barent 1660, Willem 1641). Dit is opvallend en de vraag of die onder een andere naam of elders toch nageslacht hebben.
 • Een aantal zonen zijn naar Nederlands Indië vertrokken (Adriaen 1698, Jacob 1735, Abraham 1740) en hebben daar wellicht nog een tijd geleefd. Abraham was vermoedelijk kruidenier te Banda op Batavia in 1776 (krantenartikel). Wellicht is hier nageslacht ontstaan.
 • Interessant is een Abraham van Dorsten die in 1669 in Amsterdam trouwt met als getuige broer Tijmen. Ze komen beide vanuit Utrecht met als vader Johannes of Hans. Hij heeft daar een kleine tak met nog wat nageslacht. Hij is in 1645 geboren in Utrecht. Gezien de namen sluit dit perfect aan bij Vreeland, waar tegelijkertijd ook een Abraham en Tieleman zijn. Kunnen echter niet dezelfde zijn, wellicht neven? Zij gebruiken echter wel bijna altijd Dorsten in plaats van Dorssen.
Archieven

Er zijn een aantal interessante feiten over de referenties in de archieven:

 • Eind 17e eeuw vanaf 1666 veel referenties van de Vreeland stamboom, met name van Abraham te Nieuwersluis betreffende bezit overdrachten.
 • Vervolgens ook nog redelijk wat referenties van zijn zoon Jacob (Schout van Loenen), ook vooral over bezit, van eind 17e eeuw en begin 18e
 • Daarna heel veel referenties van de zoon Jacob (van Jacob) die canonick / domheer is van de Dom in Utrecht en als partij optreedt in diverse zaken. Deze zijn in de periode 1726 tot 1758.
 • Daarnaast nog diverse losse referenties voor verschillende leden van de Vreeland familie: rond 1670 een paar van Tieleman en Willem (bezit, boete), begin 18e eeuw een aantal meldingen van Barent Barentse, Johannes/Jan, Wijanda/Weyntje en Johanna (bezit/getuigen) en algemeen, midden 18e eeuw een aantal meldingen van Jan, Weijntje, Johanna en Anthonia (bezit, boete, getuige).
 • Meest interessante referenties zijn een testament van Willem Janssen (1668), Tieleman (1697), Abraham (1701), Jan (1723) en Jacob (1725), Huwelijkse voorwaarden van Johanna met Albertus Heshusius (1732), erfenis Annetje (1732), testament Jan (1732), testament familie Liesvelt door Abraham (1739), boedelscheiding betreffende de onmondige kinderen van Jan (1758), testament Geertruij Jas (1767), Jan (1774, 1776), testament weduwe Jacob (1782) en Albertus Heshusius (1789).
 • Interessant zijn natuurlijk de VOC meldingen van Adriaen in 1716 (T1725, +1728), Jacob in 1748 (+1781) en Abraham 1753 (+1786), die allemaal nog geruime tijd aldaar leefden. Zie ook Verdere Analyse.
 • Vanaf 1757 de eerste meldingen van de Jutphaas stamboom op Cornelis en einde van de 18e eeuw van de zonen Gerrit (timmerman) en Hendrik.
 • In 1751 trouwt een Anthonia van Dorssen met Pieter van Nieuwenhuizen in Utrecht. Zou dat Anthonia (1733) kunnen zijn? Ze noemt zich daarna als moeder overigens steeds Van Rossum en woonde al in Utrecht. Dit kan wel eens gerelateerd zijn aan de zussen Van Leersum (zie Utrecht, Weet Je Dat) waar een nicht zich Van Rossum noemde.
Weet Je Dat
 • Willem (1641, Vreeland) heeft een familiewapen op zijn graf laten zetten (zie ook Heraldiek).
 • Zie verder de site op Geneanet.
Grafische Stamreeks
 • De volledige stamreeks (naamdragers) van hen die volwassen zijn geworden.
 • Het overzicht is tot en met de geboortejaren van ongeveer een eeuw geleden.
 • Als er streepjes onder de onderste blokjes staan, betekent dat daar nog nazaten zijn gevonden.

Tekstueel Schema
 • Overzicht van Vreeland en Jutphaas uit de Excel tot ongeveer 1800, zie verder Geneanet.

What do you want to do ?

New mail

Scroll naar top