Voor het uitzoeken van de stamboom is eerst nagevraagd in de eigen familie en een bezoek gebracht aan het gemeentelijk archief om gegevens te verifiëren en verder terug in de tijd te kunnen zoeken. In die tijd was er nog weinig beschikbaar op internet. De keuze is toen gemaakt om voornamelijk via de mannelijke (naam dragende) lijn terug te zoeken, de zogenaamde stamreeks. Van dochters zijn nog wel echtgenoot en kinderen vastgelegd, maar niet verder. Na dit eerst simpel te administreren, gebeurde dit later heel gedetailleerd en nauwkeurig met behulp van Excel en ook uitgewerkt via MyHeritage. Uiteindelijk zijn bijna alle ontbrekende gegevens van alle personen in deze stamboom vanaf de eerst gevonden voorvader (eind 17e eeuw) gevonden. Dit was echt een top down benadering, waarbij je zelf de top bent en steeds verder ‘down’ in de tijd terugzoekt.

Het streven is de stamboom ver in de tijd terug te vinden en ook zo compleet mogelijk te maken. Bij het verder uitzoeken, bleken er meer stambomen te zijn met dezelfde achternaam en toch is het aantal mensen met die naam beperkt. De hoop en verwachting was dat deze misschien wel allemaal aan elkaar gerelateerd zouden zijn. Besloten is toen om de zoektocht aan te passen en bottom-up te gaan zoeken. In alle DTB-gegevens (Doop, Trouw, Begraven) van Nederland en archieven die digitaal beschikbaar waren (waarin op tekst gezocht kon worden), werd vanaf dat moment gezocht op de naam Dorsten en alle gerelateerde namen in de periode tot 1811 (invoering Burgerlijke Stand). Alle DTB en Lidmaat (inschrijving geloof) gegevens die werden gevonden op deze naam werden vastgelegd. Ook alle andere vermeldingen die werden gevonden, zijn vastgelegd in een separate sheet.

Bij de zoektocht werden een aantal belangrijke documenten gevonden: een artikel in het vroegere genealogische magazine De Navorscher over de naam Van Dorsten en een Duitstalige kroniek over een familie in Neuenhaus in Duitsland tegen de Nederlandse grens. Hiermee werden toen alle bekende en nog bestaande stambomen uitgewerkt. Om alles te completeren, is op basis van een site met Digitale Bron¬bewer¬kingen (Geneaknowhow.net) alle informatie van Nederland doorlopen, aangevuld met België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en NordRhein Westfalen. Om ontbrekende kennis aan te vullen, zijn er (tijdelijke) lidmaatschappen geweest van MyHeritage, Ancestry, Geneanet en HoGenDa (waar met name veel transcripties beschikbaar komen in West Nederland). Met veel nazaten in de diverse stambomen is contact geweest voor het aanvullen van gegevens en ook diverse ontmoetingen, met name met hen die ook stamboomonderzoek hebben gedaan.

Voor de invoering van de Burgerlijke Stand werden namen fonetisch vastgelegd en ook regelmatig alleen patroniemen. Daarom werd de zoektocht uitgebreid tot de (mogelijk) gerelateerde namen Van Dorssen, Van Dorsser en Van Dorst (de laatste beperkt tot 1700). Dit is allemaal aangevuld door contacten in de diverse stambomen, contacten met alle Van Dorstens op Facebook, navraag bij lokale oudheidkundige verenigingen en alle beschikbare gegevens na invoering van de Burgerlijke Stand. Alle informatie wordt waar mogelijk gecontroleerd in originele bronnen en periodiek wordt bijgehouden wat er vanuit oude archieven alsnog digitaal beschikbaar komt. Van alle nog levende nazaten wereldwijd met de naam is nu bekend van welke stamboom zij afstammen, de zoektocht gaat verder naar het ontstaan.

Scroll naar top