Stamboom – Bramsche (Leiden / Stark – Ohio)

Inleiding

Deze omvangrijke stamboom gaat terug tot rond 1600 in Bramsche in Duitsland (vlakbij Osnabrück). Eén tak bleef in Bramsche waar deze is uitgestorven, een andere tak ging midden 19e eeuw vanuit Bramsche naar de VS waar vermoedelijk nog een kleine tak voortbestaat en een derde tak ging medio 18e eeuw naar Leiden van waaruit nog steeds een grote tak bestaat in Nederland. Rond 1800 ontstond van hieruit een grote tak naar Stark in Ohio die in de VS nog steeds heel omvangrijk voortbestaat. Een andere tak splitste zich midden 19e eeuw af naar Nederlands Indië en is van daaruit begin 20e eeuw weer terug gekomen naar Nederland met een kleine uitwaaiering naar de VS. De stam in Bramsche zelf is helemaal uitgestorven.

Stamvader Analyse

De stamvader is Hermann, geboren rond 1612 in Bramsche en overleden in juni 1670.
Daarbij zijn er de volgende aanknopingspunten en constateringen:

 • De echtgenoot en vader van Hermann zijn helaas niet bekend
 • Vanaf begin 17e eeuw begonnen de administraties in Bramsche (DTB, huisbelasting)
 • In 1601 bevinden zich drie huishoudens Van Dorsten in Bramsche:
  • Albert met 4 Personen
  • Heinrich met 3 Personen
  • Hermann met 2 Personen
 • In 1628 bevinden zich twee huishoudens Van Dorsten in Bramsche:
  • Heinrich met vrouw, zoon en dochter
  • Dierich met vrouw en zoon
 • Calculerend zou het goed kunnen dat Heinrich en Hermann twee oudere zonen van Albert zijn. Het lijkt erop dat de stam met Heinrich is uitgestorven. De Hermann (1601) zou de vader van de stamvader kunnen zijn. Wat echter wel merkwaardig is, is dat de stamvader Hermann niet te plaatsen is in de twee huishoudens van 1628!
 • Wellicht is de Diederich van 1628 een zoon van een Diederich die in 1601 nog bij zijn ouders woonde. In dat geval zou de zoon Hermann kunnen zijn.
 • Waar de familie voor 1600 vandaan kwam, is weinig van te zeggen. Het zou ontstaan kunnen zijn uit mensen die direct uit de plaats Dorsten afkomstig waren. Het kan wellicht ook afgeleid zijn van de stamboom uit Neuenhaus. In de eerste helft van de 16e eeuw voerde Borchard van Dorsten uit die stamboom al een rechtszaak in Osnabrück vlakbij Bramsche.

Verdere Analyse

De stam is bijna volledig in beeld gebracht. Alleen in de VS zijn nog niet alle recente takken volledig in beeld maar is er een behoorlijk overzicht.

 • In 1733 trouwt Harmen van Dorsten uit Braams (zelfde plaats?) in Amsterdam met Swaantje Alberts. Als die uit deze stamboom is, is er alleen als optie de Herman uit 1678 van Arend.
 • De stamboom Dorsten (zonder ‘van’) is ontstaan in Vechta / Visbek (~1800) wat behoorlijk dicht bij Bramsche ligt. Het zou heel goed kunnen dat deze is voortgekomen uit deze stamboom.
 • Rond 1850 is Hermann Heinrich uit Bramsche vertrokken naar de Verenigde Staten. Hij heeft daar behoorlijk wat afstammelingen gekregen en hoewel er nog geen levende nazaten gevonden zijn, is die kans wel behoorlijk.
 • Hermanus Bernardus (1766) uit Leiden vecht mee in de Napoleontische oorlogen en wordt in 1796 in de VS gevangen genomen. Vervolgens komt hij terecht in Ohio, krijgt heel veel kinderen en is de grondlegger van grote takken in de VS met nog vele nazaten. Zijn grafsteen is nog steeds te bewonderen.
 • De broers Hendrik (Jan) uit 1797 en Cornelis uit 1799 hebben beide een smalle tak nagelaten die doorgaat tot in de huidige tijd en in ieder geval van Cornelis is nog een levende nazaat gevonden (die de tak niet voort zal zetten).
 • Pieter uit 1825 in Leiden kwam als Militair in de vijftiger jaren in Tapanoeli in Nederlands Indië terecht. Het is wel heel sterk dat van 1854-1858 (ovl 1859) een Marinus Leonard uit Leiden, maar dan van de Neuenhaus Stamboom, bij de administratie van de Militie in Tapanoeli gelegerd was. Deze was geboren in 1829. Zij moeten elkaar zeker gekend hebben! Beide Van Dorsten, beide uit Leiden. In 1858 verwekte Pieter een kind bij een inlandse vrouw (niet getrouwd) waarvoor hij een opleiding in het leger regelde (gebeurde vaak). Deze zoon krijgt als militair al op 16-jarige leeftijd bij een inlandse vrouw een zoon Hendrik die vervolgens een behoorlijk gezin sticht met diverse nakomelingen. Een paar kinderen hiervan keren later terug naar Nederland (met nakomelingen) en een paar anderen blijven met kinderen achter in het intussen onafhankelijke Indonesië.

Bronnen en Wetenswaardigheden

Er zijn een aantal interessante feiten over de referenties in de archieven:

 • In 1665 is er een referentie naar Hermann in Quakenbrück, dit is vermoedelijk de stamvader uit 1612.
 • De referentie naar Johann 1726-1733 in Osnabrück zou iemand uit Bramsche kunnen zijn.
 • De referentie naar Jan Hendrik 1752 uit Münster zou goed de Jan Hendrik uit Bramsche 1734 kunnen zijn.
 • Van de tak in Leiden zijn er tussen 1750 en 1810 diverse archiefmeldingen, waarbij het vooral gaat om getuigen, testamenten, bezit en scheepvaart. Ook een paar waarbij men partij is als bakker.
 • Er waren behoorlijk wat bakkers in de familie. De stamvader van Leiden was bakker en via hem (en zonen) zijn er ook nog de nodige andere bakkersknechten vanuit Duitsland naar Leiden gekomen.
 • In 1803 is er in Leiden reeds een scheiding uitgesproken.
 • Richard Hendrik (Rotterdam 1860) was Prof. Dr., leraar wiskunde aan het Erasmiaansch Gymnasium, wiskundig adviseur der Nationale Levensverzekeringsbank, bestuurslid Natuurkundig Genootschap, buitengewoon hoogleraar Ned. Handels-Hogeschool, dir.secr. Bataafsch Genootschap, bestuurslid Rotterdams Leeskabinet, commissaris van Toezicht op het Lager Onderwijs.

Actuele Status

U kunt delen van deze stamboom ook vinden bij een nazaat op Geneanet, er zijn echter nog meer takken dan daar getoond worden:

Hieronder staat een overzicht van de stamreeks. Onder de menu optie Genealogie kunt u alle details vinden van deze stamboom.

Account

Username:

Password:

Wachtwoord vergeten

Zoeken

Stamboom

Voornaam


Achternaam

Geavanceerd zoeken

Website

Scroll naar top