Bramsche (Leiden / Stark – Ohio)

Inleiding

Rond 1600 ontstaat een hele grote stamboom in Bramsche waar zich midden 18e eeuw een grote tak afsplitst naar Leiden en rond 1800 een kleine afsplitsing naar de USA en vanuit Leiden een hele grote tak naar de USA. De stam is intussen in Bramsche helemaal uitgestorven.

Actuele Status

U kunt delen van de stamboom ook vinden bij nazaten op Geneanet, er zijn echter nog meer takken dan daar getoond worden:

Hieronder staan in een tabel alleen die takken waarin nog steeds nazaten voortleven (tussen haakjes de geboortejaren). Deze zijn ook terug te vinden in het grafische overzicht verderop (met alle naam dragende takken) en het tekstueel overzicht met de detailgegevens.

Stamvader Analyse

De stamvader is Hermann, geboren rond 1612 in Bramsche en overleden in juni 1670.

Verder zijn er de volgende aanknopingspunten en constateringen:

 • De echtgenoot en vader van Hermann zijn helaas niet bekend
 • In 1601 bevinden zich drie huishoudens Van Dorsten in Bramsche:
  • Albert met 4 Personen
  • Heinrich met 3 Personen
  • Hermann met 2 Personen
 • In 1628 bevinden zich twee huishoudens Van Dorsten in Bramsche:
  • Heinrich met vrouw, zoon en dochter
  • Dierich met vrouw en zoon
 • Calculerend zou het goed kunnen dat Heinrich en Hermann twee oudere zonen van Albert zijn. Het lijkt erop dat de stam met Heinrich is uitgestorven. De Hermann (1601) zou de vader van de stamvader kunnen zijn. Wat echter wel merkwaardig is, is dat de stamvader Hermann niet te plaatsen is in de twee huishoudens van 1628!
 • Wellicht is de Diederich van 1628 een zoon van een Diederich die in 1601 nog bij zijn ouders woonde. In dat geval zou de zoon Hermann kunnen zijn.
Verdere Analyse

De stam is bijna volledig in beeld gebracht. Alleen in de VS zijn nog niet alle recente takken volledig in beeld maar is er een behoorlijk overzicht.

 • In 1733 trouwt Harmen van Dorsten uit Braams (zelfde plaats?) in Amsterdam met Swaantje Alberts. Als die uit deze stamboom is, is er alleen als optie de Herman uit 1678 van Arend.
Archieven

Er zijn een aantal interessante feiten over de referenties in de archieven:

 • In 1665 is er een referentie naar Hermann in Quakenbrück, dit is vermoedelijk de stamvader uit 1612.
 • De referentie naar Johann 1726-1733 in Osnabrück zou iemand uit Bramsche kunnen zijn.
 • De referentie naar Jan Hendrik 1752 uit Münster zou goed de Jan Hendrik uit Bramsche 1734 kunnen zijn.
 • Van de Leiden tak zijn er tussen 1750 en 1810 diverse archiefmeldingen, waarbij het vooral gaat om getuigen, testamenten, bezit en scheepvaart. Ook een paar waarbij men partij is als bakker.
 • Het is wel de moeite om van alle notarisstukken nog een keer een gedetailleerde transcriptie te maken. Dit verschaft wellicht nog wel wat nieuwe aanknopingspunten.
Weet Je Dat
 • Er waren behoorlijk wat bakkers in de familie. De stamvader was bakker en via hem (en zonen) zijn er ook nog de nodige andere bakkersknechten vanuit Duitsland naar Leiden gekomen.
 • In 1803 is er in Leiden reeds een scheiding uitgesproken.
 • Richard Hendrik (Rotterdam 1860) was Prof. Dr., leraar wiskunde aan het Erasmiaansch Gymnasium, wiskundig adviseur der Nationale Levensverzekeringsbank, bestuurslid Natuurkundig Genootschap, buitengewoon hoogleraar Ned. Handels-Hogeschool, dir.secr. Bataafsch Genootschap, bestuurslid Rotterdams Leeskabinet, commissaris van Toezicht op het Lager Onderwijs.
Grafische Stamreeks
 • De volledige stamreeks (naamdragers) van hen die volwassen zijn geworden.
 • Het overzicht is tot en met de geboortejaren van ongeveer een eeuw geleden.
 • Als er streepjes onder de onderste blokjes staan, betekent dat daar nog nazaten zijn gevonden.

Tekstueel Schema
 • Overzicht van de stamboom uit de Excel met de geboortejaren tot ongeveer 1750.
 • Details Download tot ongeveer 1900 

Scroll naar top