Stamboom – Amersfoort (Doesburg)

Inleiding

Dit is een stamboom met tegenwoordig nog een redelijke omvang en een interessante achtergrond. De stamvader is eind 17e eeuw vanuit Doesburg naar Amersfoort gekomen en tot in het begin van de 18e eeuw werd daarbij de naam Van Dorsten gebruikt. Daarna werd het echter Van Dorssen. Ook kwamen een drietal verschillende Van Dorstens in dezelfde periode naar Amersfoort, vermoedelijk waren die aan elkaar verwant.

Stamvader Analyse

Er zijn eind 17e eeuw / begin 18e eeuw drie takken die in diezelfde periode naar Amersfoort komen en vermoedelijk (zeker 2 van de 3) met elkaar te maken hebben. Eén daarvan werd de stamvader van deze boom.

 1.  Jan van Dorsten en zijn vrouw Jannetje komen uit Doesburg en schrijven zich in 1688 in als lidmaat. Daarvoor hebben ze al een paar kinderen gekregen in Doesburg, ze krijgen ook nog een aantal kinderen in Amersfoort. Dit is de stamvader van de takken die nu nog bestaan.
 2.  Jacobus van Dorsten (militair) trouwt in 1698 in Utrecht met Magdalena Cluijtman en gaat wonen in Amersfoort en krijgt daar kinderen. Hij hertrouwt in 1701 in Veenendaal (ondertrouw in Amersfoort) met Maria Gijsberts en krijgt nog een aantal kinderen met haar in Veenendaal.
 3.  Willem van Dorste uit Barneveld trouwt in 1729 met Jannitje Geurts in Amersfoort en Peter Gerritsen van Dorsten uit Barneveld (weduwnaar) trouwt in 1745 met Marijtje Arris van Grootveld in Amersfoort. Beide blijken afkomstig te zijn van dezelfde vader, Gerrit Petersen, die in 1701 in Barneveld is getrouwd met Jantje Willems uit Doorn. Hij is afkomstig uit Laar in Münsterland en dat ligt net over de Duitse grens vlakbij Neuenhaus!

Daarbij zijn er de volgende aanknopingspunten, constateringen en overwegingen te maken:

 • Jan van Dorsten en zijn vrouw Jannetje Jacobs Kunnemans:
  • Ze krijgen kinderen in Amersfoort in 1674, 1679, 1680, 1683, 1686 en 1688. Het huwelijk is hier echter niet terug te vinden, de data zijn wel aanwezig (dus waarschijnlijk ook niet hier gesloten). Bij de geboorte heet hij steeds Jan van Dorsten, voor haar worden een aantal namen gebruikt, waaruit blijkt dat haar volledige naam Jannetje Jacobs Kunnemans is (met naams varianten).
  • De naam Kunnemans (ook Cuenemans of Ceunenmans) komt in Nederland niet veel voor. In Doesburg hebben een Jan van Dorsten en Jantien Kunnemans kinderen gekregen in 1668, 1669 (beide Coenraet) en 1672 (Jacobus). Na uitvoerige analyse aldaar kan deze Jantien maar van één vader zijn: Jacob. Dit kan geen toeval zijn. Ze zullen dan vermoedelijk zo rond 1667 getrouwd zijn (trouwdata niet aanwezig). Doesburg was een garnizoensstad, dus de kans is groot dat dit een militair is geweest. Van 1672 tot 1679 was de Hollandse Oorlog (met Frankrijk) waarbij de Bisschop van Münster (Bommen Berend) dit hele gebied (tot de IJssel en erover) veroverde van 1672-1674. Vermoedelijk zijn ze daarom naar Amersfoort gevlucht.
  • In Doesburg was daarvoor ook nog een Jan Gerrits (en bij één van de kinderen Jan Gerrits van Dorsten) die samen met Geertruijt Willems in 1658, 1660, 1663 en 1665 (bij 1663 Van Dorsten) kinderen kreeg. De verwachting was daarom dat dit een eerder huwelijk was (en hij dan Jan van Gerrit is), maar het lijkt erop dat die ook in 1669 nog een kind samen kregen (Jan Gerrits met Geertruijt Willemsen) en dan is dat niet zo. Kan misschien een nieuwe combinatie zijn of er lopen twee door elkaar.
  • Bij het eerste kind is de achternaam Dortsz (maar fonetisch dus bijna Dorsten) en alleen de vader Jan vermeld. Dit moet haast zeker dezelfde zijn. Er is nog een mogelijke Jan van Dorsten eerder in Amersfoort (zie verderop), maar dan zou er 20 jaar tussen de kinderen zitten.
  • Als de Jan Gerrits van Dorsten in Doesburg wel dezelfde is als degene die later gehuwd is met Jantien Cunemans, dan zijn er twee mogelijke herkomsten in beeld: een Gerrit van Frans van Dorsten in Doetinchem (militair) en een Gerrit Jansen in Harderwijk (maar die stierf al in 1649).
 • Jacobus Jansz van Dorsten trouwt in 1698 (als militair) in Utrecht, maar woont de jaren erna in Amersfoort en krijgt 2 kinderen. Na een paar jaar (1701) trouwt hij opnieuw in Veenendaal (ondertrouw Amersfoort).
  • Zijn eerste zoon heet Coenraet (in Veenendaal), een niet veel voorkomende naam, maar wel de naam van een zoon in Doesburg. Dan moet dit haast wel dezelfde zijn als Jacobus in Doesburg en dan dus de zoon van de vorige Jan. In dat geval is hij 26 bij zijn eerste huwelijk.
  • Dit zou er wel op kunnen duiden dat de Jan Gerrits aldaar een ander is en de vader Coenraet heet.
  • De enige Coenraets van Dorsten die verder nog gevonden zijn in Nederland is één in Den Bosch die gestorven is in 1650 (wellicht voorvader, maar geen vader) en één die geboren is in 1656 in Nijmegen (laatste van 4 kinderen vanaf 1638 van vader Jan Hendricksz).
 • Willem Gerrits van Dorsten en Peter Gerrits van Dorsten:
  • Willem Gerrits van Dorste uit Barneveld trouwt in 1729 met Jannitje Geurts in Amersfoort.
  • Peter Gerritsen van Dorsten uit Barneveld (weduwnaar) trouwt in 1745 met Marijtje Arris van Grootveld in Amersfoort. Hij blijkt daarvoor in 1731 in Barneveld al getrouwd te zijn geweest met Sijtjen Rijcks.
  • Beide blijken na individuele analyse afkomstig te zijn van dezelfde vader (dus broers), Gerrit Petersen, die in 1701 in Barneveld is getrouwd met Jantje Willems uit Doorn. Hij is afkomstig uit Laar in Münsterland. Er is nu maar één Laar bekend en dat ligt net over de Duitse grens vlakbij Neuenhaus stroomafwaarts aan de Overijsselse Vecht! Maar dat lag ook in de vroegere betekenis net buiten Münsterland. Er is echter geen ander Laar bekend.
  • Het voorgaande duidt op een relatie met de Neuenhaus stamboom. De enige Peter die daarin nu bekend en relevant is, is degene die 1675 met Styne Votteler is getrouwd (zij stierf in 1690 en hij hertrouwde in 1691 in Neuenhaus). Wellicht hebben die dan in Laar gewoond.
 • Tot ongeveer 1730 is bijna altijd Van Dorsten gebruikt, pas daarna Dorssen. Dit begon vooral bij Hendrik (fonetische vastlegging aanmelding kinderen), maar zijn beide huwelijken (in die tijd betrouwbaarder, werd gecontroleerd door aangever), waren beide nog met Van Dorsten. Hij zette de stam voort en bij zijn kinderen werd het Van Dorssen.
 • Het zou toch sterk zijn als er geen relatie is tussen de drie takken die eind 17e eeuw naar de regio Amersfoort / Barneveld kwamen. Met Jan en Jacobus is die er ook, met de zonen van Gerrit is dat onduidelijk.
 • Er is (nog) geen relatie ontdekt met twee aparte Van Dorsten meldingen medio 17e eeuw:
  • Jan Jansz van Dorsten schrijft zich in 1651 in als lidmaat. Verder niets gevonden, wellicht gelijk aan de volgende.
  • Jan Janssen van Dorsten schrijft zich in 1664 in als lidmaat samen met zijn huisvrouw Aeltien Geerlofs. Zij zijn echter al in 1650 getrouwd en hebben in 1656 een dochter gekregen. De inschrijving is met attest naar Leiden en aangezien zij uit Amersfoort komt, moet dat wel voor hem zijn. Daar zijn verschillende Van Dorstens, maar geen Jan Jansen. De enige die in relatie is gevonden is één uit Kampen die in 1653 geld moet innen bij de VOC voor zijn broer in Leiden.

Verdere Analyse

De informatie is verzameld op basis van DTB gegevens (vooral tot 1811), de stamboom site van Piet van Dorssen (vooral na aanvang van de Burgerlijke Stand) en diverse archieven. Alle informatie is gecombineerd, gecontroleerd en nog weer verder aangevuld. Verder zijn er nog de volgende constateringen:

 • De tak van Jacobus Jansz (zoals bij stamvader beschreven) loopt dood in Veenendaal (geen nazaten).
 • Er is ook een redelijke tak begin 18e eeuw die doodloopt in Amsterdam.
 • Doodlopende takken voor de twee zonen van Gerrit (stamvader), hoewel die van Willem wat groter is en wellicht nog mogelijkheden biedt (bijv. VOC buitenland).
 • Wat is er gebeurd met nazaten van Anthonie die naar Alkmaar ging (Cornelia van Beek)?
 • In 1688 is er een Peter (het laatste kind van Jan en Jannetje) geboren. In 1732 wordt er een Rijck van Jan Peters geboren in Achterveld. Zou dat een zoon van deze Peter kunnen zijn?
 • De naam wordt meestal geschreven (Burgerlijke Stand) met dubbel ‘ss’, een enkele keer werd het geschreven met een enkele ‘s’ (m.n. tussen 1800 en 1900), alleen de tak van Hendrik uit 1767 ging ook echt door als Dorsen met 1 ‘s’ (voornamelijk in Huizen). Deze is intussen waarschijnlijk uitgestorven.

Bronnen en Wetenswaardigheden

Er zijn de nodige referenties in de archieven:

 • Een referentie in 1663 betreffende de verkoop van een huis door Jan Jansz van Dorsten.
 • Er zijn een paar meldingen in Alkmaar (van Willem Gerrits en Anthonie).
 • Er zijn een paar VOC meldingen van nazaten die gingen varen.
 • Joannes (1704) was veel aan het varen (oa van 1723-1730 en ook in 1741 buiten Nederland).
 • Velen waren in de eerste helft van de 19e eeuw wever (mannen) of spinster (vrouwen).
 • In diezelfde periode werden er in de tak van Willem Gerrits behoorlijk wat ‘onegte’ kinderen geboren (dus niet van de echtgenoot of ongetrouwd).
 • Aan het einde van de 18e eeuw hadden verschillende nazaten bekende openbare functies:
  • Johannes (1731) wordt aangesteld als drager in het gilde (1760) en zit ook 22 jaar in de gemeenteraad.
  • Hendrik (1763) is aangesteld als drager in het gilde (1788).
  • Gerrit (1747) is aangesteld als klepper (1788) van de stad.
 • Gerrit (1863) en nazaten waren sigarenmaker en hadden een sigarenfabriek.
 • Johanna Alberta (1904) kreeg in 1969 de eremedaille Orde van Oranje Nassau.

Actuele Status

U kunt het grootste deel van de stamboom ook vinden op Geneanet, daarin staat het actuele deel van na 1800 ook beter in uitgewerkt en bijgehouden. Hier is echter het deel van voor 1800 verder uitgezocht en uitgewerkt.

Hieronder staat een overzicht van de stamreeks met nog naam dragende nazaten. Verdere details kunnen het beste bekeken worden op de site op Geneanet.

Account

Username:

Password:

Wachtwoord vergeten

Zoeken

Stamboom

Voornaam


Achternaam

Geavanceerd zoeken

Website

Scroll naar top