Bronnen

Er zijn zeer veel bronnen gebruikt voor het genealogische onderzoek rondom de naam Van Dorsten, Van Dorssen, Van Dorsen en Van Dorst. Deze zijn op diverse manieren te categoriseren. Daarnaast kunnen ze ook op verschillende en meerdere manieren toegankelijk zijn. Daar waar je de bronnen vroeger fysiek moest benaderen (archieven, persoonlijke kennis, DTB registers, boeken, kranten) en originele teksten moest lezen (in de oude taal), is dat tegenwoordig vaak toegankelijk via internet of andere elektronische bronnen en ook steeds meer middels indexbestanden en transcripties.

Daarbij zijn ook veel gebeurtenissen gevonden bij de naam die niet direct aan een stamboom gekoppeld kunnen worden. Maar deze zijn wel interessant om de algemene geschiedenis bij de naam te kunnen bepalen. In de tijdsbalk bovenaan op de startpagina van de site, zie je de Context (van buitenaf) die ook bepalend kunnen zijn geweest voor welke archieven interessant zijn, en een balk met Events (van de genealogie) waarin de belangrijkste conclusies van de analyse op de gevonden referenties getoond wordt.

Er is geen eenduidige submenu indeling te maken en er zijn vele bronnen, maar toch een poging.

  • Overzicht – Hier wordt beschreven wat voor archieven zijn doorzocht, hoe dit is gedaan en wat dit heeft opgeleverd en nog kan opleveren.
  • Legenda – De legenda geeft aan op welke wijze en met wat voor informatie de gevonden referenties zijn vastgelegd.
  • Analyse – In de analyse wordt beschreven wat op basis van een uitgebreide analyse van alle referenties geconcludeerd kan worden.
  • WeetJeDat – De lijst met WeetJeDatjes geeft een overzicht van alle gevonden specifieke wetenswaardigheden uit de Analyse.
  • Heraldiek – Een overzicht en beschrijving van de gevonden informatie op het gebied van familie wapens en de achtergronden daarbij.
  • Documentatie – Een overzicht van gevonden specifieke documentatie met betrekking tot de stamboom naam, het belang en hoe dit te verkrijgen.
  • Referenties – De mogelijkheid om een overzicht of specifieke elementen van alle vastgelegde referenties te krijgen.
Scroll naar top