Bronnen

Er zijn zeer veel bronnen gebruikt voor het genealogische onderzoek rondom de naam Van Dorsten, Van Dorssen, Van Dorsen en Van Dorst. Deze zijn op diverse manieren te categoriseren. Daarnaast kunnen ze ook op verschillende en meerdere manieren toegankelijk zijn. Daar waar je de bronnen vroeger fysiek moest benaderen (archieven, persoonlijke kennis, DTB registers, boeken, kranten) en originele teksten moest lezen (in de oude taal), is dat tegenwoordig vaak toegankelijk via internet of andere elektronische bronnen en ook steeds meer middels indexbestanden en transcripties.

Er is geen eenduidige submenu indeling te maken; de volgende indeling poogt een zo gestructureerd, volledig en duidelijk mogelijk overzicht te geven.

  • Verwerkingswijze – Een beschrijving op welke wijze de diverse bronnen zijn doorzocht en hoe de gevonden informatie is verwerkt en vastgelegd.
  • Internet Links – Een gecategoriseerd, uitgebreid en zo volledig mogelijk overzicht van alle doorzochte en anderszins gebruikte internet sites.
  • Documentatie – Een overzicht van gevonden specifieke documentatie met betrekking tot de stamboom naam, het belang en hoe dit te verkrijgen.
  • Heraldiek – Een overzicht en beschrijving van de gevonden informatie op het gebied van familie wapens en de achtergronden daarbij.
  • Bedrijven – Een lijst van alle gevonden bedrijven met een eigenaar met de achternaam en/of het voorkomen in de naam van het bedrijf.
  • Personen – Een overzicht van alle gevonden personen: voorlopig opvraagbaar via Excel sheets, gepland een raadpleegfunctie op een database.
Van Dorsten