Deze menu optie beschrijft de achtergronden bij de genealogie:

  • Stamboom – Er wordt beschreven hoe het materiaal van de diverse stambomen is verzameld en welke stappen er zijn gezet om al dit materiaal te verwerken.
  • Website – Hier wordt aangegeven hoe de website is opgezet en hoe de menustructuur is ingericht met daarbij per menu optie de sub-opties.
  • Schrijfwijze – Voor de herkomst van de naam Van Dorsten (Dorssen, Dorsser, Dorst) zijn diverse mogelijkheden. Vroeger waren er geen harde richtlijnen voor de schrijfwijze.
  • Herkomst – Een uitgebreide beschrijving van de mogelijke herkomstlocaties. Het gaat om het ontstaan en de ontwikkeling tot de tijd dat de stammen vertrokken.
  • Verspreiding – Daarbij wordt aangegeven hoe de naam zich in de loop der tijd (1200-2000) verspreid heeft (voor zover nu nog te bepalen).
  • Context – De historische context van de locaties waar de voorvaderen vroeger woonden met de gebeurtenissen, waardoor migraties op gang konden komen.
Scroll naar top