Analyse

Dit is de algemene analyse op basis van alle gevonden gebeurtenissen tot ongeveer 1800:

 • 1285-1315 In de bisschoppelijke administratie van Utrecht en rechten in de borg van Amstel (bij Utrecht) wordt gerept over diverse mensen met de naam Van Dorssen/Dorsken/Dorsghen
 • 1331 al de eerste Van Dorsten melding in Osnabrück
 • 1348 al de eerste Van Dorst melding in Baerle
 • 1359-1390 Diverse Van Dorsten meldingen in Rostock (Hanzestad) in het Mecklenburgs Oorkondenboek (gegoede familie)
 • 1386-1406 Handelsmeldingen van Borchard & Wessel v Dorsten in de Erbebücher van Riga
 • 1389-1478 Vele referenties van diverse personen in de administratie van het Heilige Roomse Rijk
 • 1400-1600 Diverse geestelijken bekend als priester, pastoor, monnik, non, prior, rector op meerdere locaties in beide aartsbisdommen (Keulen en Utrecht)
 • 1420-1600 Tot 1500 welgestelde familie in Zutphen met vele Van Dorstens die diverse huizen bezaten, ook nog verschillende referenties in de periode tot 1600
 • 1400-1450 Vele mensen met de naam vestigen zich in diverse plaatsen, met name aan de rivieren (Arnhem, Zwolle, Nijmegen, Den Bosch, Deventer, Utrecht, Harderwijk)
 • 1450-1500 Veel activiteit in Zwolle en Arnhem, vanaf 1482 ook in Kampen
 • 1500-1550 De naam wordt veel genoemd in regesten van Kampen en vestbrieven in Breda (Van Dorst), maar ook vele malen in diverse akten en registers in Utrecht, Amersfoort en Soest. Nog steeds veel genoemd in Zutphen, Zwolle en ook de eerste meldingen in Leiden.
 • 1500-1600 De rijke familie van Zutphen/Vorden vervolgt zich in de omgeving van Amersfoort
 • 1500-1680 De welgestelde familie van de stamboom van Neuenhaus, de rijkdom houdt dan op, maar krijgt toch nog weer een vervolg in Arnhem via een goudsmit in een Nederlandse tak
 • 1500-1750 Vele meldingen in Kampen, een rijke familie van 1570 tot 1730 (aan het einde een reder in Amsterdam), een stuk vernoemd land (Dorstener Slag) en nog steeds contact met Münsterland
 • 1550-1600 Veel meldingen in Arnhem, Amersfoort en Amsterdam
 • 1570-1610 Een welgestelde familie in Arnhem
 • 1570-1720 Rijke stamboom in Dordrecht via Breda uit Dorst (bierbrouwerij, zijdelakenhandel)
 • 1600-1700 Wordt overal veel genoemd, oa in de diverse stadsarchieven van Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Delft. Tevens Doetinchem, Bredevoort, Leeuwarden.
 • 1620-1670 Gegoede familie (zijdelakenhandelaren) in Utrecht
 • 1630-1690 Gegoede handelsfamilie (van bakker tot scheepvaart en wijnhandel) in Rotterdam
 • 1700-1800 Vele registraties op zeer veel locaties door het hele land (en buitenland) en van velerlei aard

Er zijn op diverse plaatsen gegoede families met de naam Van Dorsten. Het lijkt toch aannemelijk dat deze grotendeels aan elkaar gerelateerd zijn (hoe groot is de kans dat er diverse welgestelde families – geen adel – uit de rijke hanzestad Dorsten komen?). Het lijkt dan ook aannemelijk dat de families in Zutphen, Amersfoort (tussen 1500 en 1600), Kampen, Arnhem en Neuenhaus aan elkaar gerelateerd zijn (en wellicht ook aan het Van Dorssen geslacht in Utrecht). Daarnaast is er een redelijke kans dat ook de welgestelde families in Dordrecht en Rotterdam aan elkaar gerelateerd zijn (maar niet aan die anderen). De zijdehandelaren familie in Utrecht zou aan beide kanten gerelateerd kunnen zijn (hoewel in Dordrecht tegelijkertijd ook zijdehandelaren waren en die van Utrecht behoorlijk reislustig waren) of voort kunnen komen uit het oud Utrechtse Van Dorssen geslacht (maar juist die zijdehandelaren stonden meestal als Van Dorsten vermeld).

Scroll naar top