Bronnen – Analyse

Dit is de algemene analyse op basis van alle gevonden gebeurtenissen tot ongeveer 1800:

 • 1285-1315 In de bisschoppelijke administratie van Utrecht en rechten in de borg van Amstel (bij Utrecht) wordt gerept over diverse mensen met de naam Van Dorssen/Dorsken/Dorsghen
 • 1331 al de eerste Van Dorsten melding in Osnabrück
 • 1348 al de eerste Van Dorst melding in Baerle
 • 1359-1390 Diverse Van Dorsten meldingen in Rostock (Hanzestad) in het Mecklenburgs Oorkondenboek (gegoede familie)
 • 1386-1406 Handelsmeldingen van Borchard & Wessel v Dorsten in de Erbebücher van Riga
 • 1389-1478 Vele referenties van diverse personen in de administratie van het Heilige Roomse Rijk
 • 1400-1600 Diverse geestelijken bekend als priester, pastoor, monnik, non, prior, rector op meerdere locaties in beide aartsbisdommen (Keulen en Utrecht)
 • 1420-1600 Tot 1500 welgestelde familie in Zutphen met vele Van Dorstens die diverse huizen bezaten, ook nog verschillende referenties in de periode tot 1600
 • 1400-1450 Vele mensen met de naam vestigen zich in diverse plaatsen, met name aan de rivieren (Arnhem, Zwolle, Nijmegen, Den Bosch, Deventer, Utrecht, Harderwijk)
 • 1450-1500 Veel activiteit in Zwolle en Arnhem, vanaf 1482 ook in Kampen
 • 1500-1550 De naam wordt veel genoemd in regesten van Kampen en vestbrieven in Breda (Van Dorst), maar ook vele malen in diverse akten en registers in Utrecht, Amersfoort en Soest. Nog steeds veel genoemd in Zutphen, Zwolle en ook de eerste meldingen in Leiden.
 • 1500-1600 De rijke familie van Zutphen/Vorden vervolgt zich in de omgeving van Amersfoort
 • 1500-1680 De welgestelde familie van de stamboom van Neuenhaus, de rijkdom houdt dan op, maar krijgt toch nog weer een vervolg in Arnhem via een goudsmit in een Nederlandse tak
 • 1500-1750 Vele meldingen in Kampen, een rijke familie van 1570 tot 1730 (aan het einde reder in Amsterdam), een stuk vernoemd land (Dorstener Slag) en nog steeds contact met Münsterland
 • 1550-1600 Veel meldingen in Arnhem, Amersfoort en Amsterdam
 • 1570-1610 Een welgestelde familie in Arnhem
 • 1570-1720 Rijke stamboom in Dordrecht via Breda uit Dorst (bierbrouwerij, zijdelakenhandel)
 • 1600-1700 Wordt overal veel genoemd, oa in de diverse stadsarchieven van Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag en Delft. Tevens Doetinchem, Bredevoort, Leeuwarden.
 • 1620-1670 Gegoede familie (zijdelakenhandelaren) in Utrecht
 • 1630-1690 Gegoede handelsfamilie (van bakker tot scheepvaart en wijnhandel) in Rotterdam
 • 1700-1800 Vele registraties op zeer veel locaties door het hele land (en buitenland) en van velerlei aard

Er zijn op diverse plaatsen gegoede families met de naam Van Dorsten. Het lijkt toch aannemelijk dat deze grotendeels aan elkaar gerelateerd zijn (hoe groot is de kans dat er diverse welgestelde families – geen adel – uit de rijke hanzestad Dorsten komen?).

Daarbij een specifiek overzicht van zogenaamde Weet Je Dat tot 1800:

 • Van 1371-1381 was Dirk van Dorsten de rechter in Wijhe en omgeving (ook Deventer, Putten)
 • Van 1386-1396 was Hendrick de Dorsten de 1e magistraat van de universiteit in Heidelberg (DL)
 • Rond 1400 was Johannes van Dorsten een bekende kanunnik (1392 Aken) en pastoor (1400 Deurne en Bakel)
 • Van 1402-1495 bezat een familie de boerderij Groot Jymminck in Vorden (Zutphen); Deze boerderij bestaat nog steeds en was door huwelijk overgegaan naar de laag adellijke familie Achtevelt/Emelair (bij Amersfoort)
 • Zoon Willem (van een dochter in dezelfde familie getrouwd met Emelair) noemde zich weer Van Dorsten en vervolgde de tak bij Amersfoort nog tot begin 17e eeuw
 • Van 1402-1426 was Tyman van Dorschen burgemeester & raadslid in Utrecht; zoon Willem was een bekende schrijver (1426-1438) en werd onthoofd in 1438, vader Tyman werd toen vogelvrij
 • In 1409 was Bertramus de Dursten magistraat van Dortmund (meer meldingen in stift Keulen)
 • In 1411 was Hermannus Prekel de Dursten de keizerlijk notaris in Keulen
 • Van 1420-1426 werd Gerhard van Dursten genoemd als rektor van de Katharinenkapel (DL-NRW)
 • In 1425 was Wenemar de Dursten de pauselijk notaris in stift Keulen
 • In 1443 was Burchard van Dursten geestelijke van het bisdom van Keulen en schrijver in Basel
 • Van 1420-1481 was Johannes Bauer de Dorsten professor in Erfurt, en later Augustijner monnik
 • In 1450 wordt Johann van Dorsten prior van klooster Ellen grondlegger van Marienborn
 • Vanaf 1457-1482 waren er twee vicarissen in de Walburgskerk in Zutphen (Johan, Claes)
 • Van 1430-1481 was Aarnout van Dorsten monnik, prior en onderprior van een klooster in Groningen
 • In 1535 stierf de filosoof, woordgeleerde, kanunnik Arnold (broer Ernst ook kanunnik) in Utrecht
 • Eind 16e eeuw heette de waard van de Gulden Engel in Arnhem Herman van Dorsten
 • Eind 16e eeuw was Jutta van Dorsten subprioriune (klooster) in Arnhem
 • Eind 16e eeuw was er een Joris van Dorsten Steech in Vlaardingen
 • Van 1520-1680 waren diverse leden van de Neuenhaus stamboom burgemeester in Neuenhaus (5), Nordhorn (2) en Emden. Daarnaast waren veel van hen ook nog bierbrouwer / wijnhandelaar
 • In 1630 is Johan van Dorsten kanunnik van St Marien in Utrecht
 • In Amsterdam woonden begin 17e eeuw een bekende dichter/schrijver Joost Krijnen (ook genoemd Justinius Quirinus of Jacobus Cornelissen) en boekhandelaar Balthasar Krijnen die in diverse referenties voorkomen
 • In 1635 was (stamvader) Johan van Dorsten schoolmeester in Brielle en luitenant van het Oranje vendel Schutters. Zijn grafsteen is nog te bezichtigen (foto in bezit). De familie werd rijk in de handel in Rotterdam
 • De voordochter van de tweede vrouw van Jacob in Bredevoort werd de echtgenote van Rembrandt van Rijn
 • Tussen 1600-1700 heeft de Dordrecht stamboom diverse bekenden voortgebracht, zoals een advocaat aan het Hof van Holland, een kunstschilder (leerling van Rembrand) en een lid van de Raad van Admiraliteit
 • Eind 17e eeuw is Christiaan Huygens overleden in het huis van de weduwe Van Dorsten (Dordrecht)
 • Van 1600-1800 was een stuk land bij Kampen vernoemd: Dorstens Slag
 • Bernard Vincent Lucassen (1635) was een markante persoonlijkheid in Breda. Hij was ouder klerenverkoper en later bellenman (stadsomroeper) in de 2e helft van de 17e eeuw; hij wordt veelvuldig vermeld
 • Tegen 1700 zat Dirck van Dursten uit Kampen in een Beterhuys (voor zwarte schapen in de familie!) in Utrecht
 • Sinds 1700 waren velen in de Zwartsluis stamboom schipper, schippersknecht, zeeman of scheepstimmerman (tot afgelopen eeuw)
 • Van 1710-1725 was Nicolaas (Claas) Sergeant Majoor of Wachtmeester in Kampen
 • Rond 1720 was er een bekende reder Pieter van Dorsten uit Kampen in Amsterdam (grafsteen nog aanwezig)
 • In 1743 was soldaat Willem van Dorsten in Utrecht volgens een verklaring van getuigen bij de notaris 30 jaar getrouwd, maar kreeg regelmatig kinderen bij een andere vrouw
 • Medio 18e eeuw was Jacob van Dorssen in de Vreeland stamboom Schout van Loenen en domheer in de Dom van Utrecht
 • De stamboom uit Bramsche bestond eerst uit schoenmakers en later vooral bakkers
 • Van 1770-1930 bezat de Steenwijk stamboom een leerlooierij
 • In 1787 was Jan Willem van Dorsten onderschout in Nederlands Indië
 • Rond 1790 was Rudolph van Dorsten gezant in de Verenigde Staten

Account

Username:

Password:

Wachtwoord vergeten

Zoeken

Stamboom

Voornaam


Achternaam

Geavanceerd zoeken

Website

Scroll naar top