Beheer – Historie


De eerste actie met betrekking tot het uitzoeken van de stamboom was rond 1985. Op basis van informatie uit de familie en het gemeentearchief van Steenwijk, was de eigen stamboom al snel op hoofdlijnen uitgezocht tot net voor 1750, waar de stamvader in Steenwijk was getrouwd en daar kinderen kreeg. Ook bleek dat de naam niet zoveel voorkwam in Nederland, op basis van het telefoonboek waren er rond de 100 over heel Nederland te vinden. De kennis werd handgeschreven bewaard in een notitieblok en met een schema gemaakt op een groot papier.

Rond 2000 ontstond er weer interesse en werd een rapport over Van Dorsten besteld bij een genealogisch bureau. Dit was een onsamenhangende lijst van voorkomens in de laatste driehonderd jaar en ook een adreslijst van mensen met de naam aan het eind van de vorige eeuw in Nederland. Vanaf nu werd alles overgenomen in Excel sheets en Word documenten en gestructureerd opgeslagen. Het betrof vooral toch nog informatie van de eigen stamboom. Het rapport en verdere onderzoek leverde echter niet zoveel op en het uitzoeken bleef weer een jaar of tien liggen.

Vanaf 2012 is het weer opgepakt en sindsdien ook heel actief gebleven. Daarbij is de eigen stamboom via een Top-Down benadering gecompleteerd terug tot de stamvader die in 1683 trouwde in Dalfsen. Daarnaast is sindsdien zeer intensief via Internet gezocht. Hierbij bleek dat er een oude (1490) stam vanuit Neuenhaus (graafschap Bentheim) is ontstaan en dat daarover reeds de nodige publicaties zijn geweest. ‘Die Chronik der Familie van Dorsten’ van ‘Dr. Siegfried Wiarda und Paul Jung’ is intussen bemachtigd (2012). Op basis hiervan kon een eerste opzet gemaakt worden en aangevuld.

Daarnaast bleek er ook ooit nog een artikel over de familienaam Van Dorsten te zijn verschenen in een editie van het genealogische tijdschrift De Navorscher (medio 19e tot medio 20e eeuw). Ook hiervan zijn intussen alle jaargangen op DVD bemachtigd. Daaruit bleek dat er ook een belangrijke stam is geweest vanuit Dordrecht en dat er stammen waren vanuit Leiden en Zwartsluis. Het artikel in De Navorscher was van Arie van der Marel die binnen de Neuenhaus stam was aangetrouwd. Hij was genealoog en zijn aantekeningen worden bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag.

In de periode 2016 – 2017 werd de zoektocht sterk geïntensiveerd en werd Internet systematisch en gestructureerd Bottom-Up doorzocht op basis van de Digitale Bronbestanden (www.geneaknowhow.net, inclusief België, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen). Hierbij zijn alle digitaal beschikbare DTB-gegevens (Doop, Trouw, Begraven) doorzocht op de naam Dorsten en varianten, met name tot 1811 (invoering Burgerlijke Stand) en zijn vele duizenden vermeldingen gevonden en vastgelegd. Ook zijn de landelijke archieven (zoals Archieven.nl en WieWasWie.nl), alle provinciale archieven en specifieke archieven van grote steden en regio’s digitaal doorzocht. Op die manier werd contact gelegd met diverse andere Van Dorstens.

Om ontbrekende kennis aan te vullen, zijn er (tijdelijke) lidmaatschappen geweest van o.a. MyHeritage, Ancestry, Geneanet en HoGenDa. Voor de invoering van de Burgerlijke Stand werden namen fonetisch vastgelegd en ook regelmatig alleen patroniemen. Daarom werd de zoektocht uitgebreid tot de (mogelijk) gerelateerde namen Van Dorssen, Van Dorsser en Van Dorst (de laatste beperkt tot 1700). Dit is aangevuld door contacten in de diverse stambomen, contacten met alle Van Dorstens op Facebook, navraag bij lokale oudheidkundige verenigingen en alle beschikbare gegevens na invoering van de Burgerlijke Stand. Alle informatie wordt waar mogelijk gecontroleerd in originele bronnen en periodiek wordt bijgehouden wat er vanuit oude archieven alsnog digitaal beschikbaar komt.

In april 2017 is begonnen de website op te zetten ten behoeve van alle genealogische informatie betreffende de naam Van Dorsten en aanverwante namen. Dit is opgezet in WordPress en 3-talig (Nederlands, Engels, Duits). Daarna is ook nog een uitgebreide tijdsanalyse uitgevoerd op basis van alle gevonden namen voor 1800. De site is regelmatig ververst en wordt gevoed vanuit een Word document dat meteen een backup is en als boek is ingedeeld.

In 2019 is begonnen (afgerond in 2020) alle nog levende Van Dorstens wereldwijd te vinden via internet (Facebook en LinkedIn), telefoongidsen en andere administraties, contact te leggen en te achterhalen in welke stamboom zij thuishoren. Daardoor is nu bekend welke stambomen er nog steeds bestaan met de naam. Vervolgens is medio 2020 begonnen met het volledig opnieuw opzetten van de website (via WordPress met thema Astra) in combinatie met een programma (TNG) om stambomen op basis van een genealogische database via standaard Gedcom bestanden ter beschikking te stellen. Alle stambomen worden vastgelegd in het database programma Aldfear waarmee de Gedcom bestanden aangemaakt kunnen worden.

Account

Username:

Password:

Wachtwoord vergeten

Zoeken

Stamboom

Voornaam


Achternaam

Geavanceerd zoeken

Website

Scroll naar top