Historie

De eerste actie met betrekking tot het uitzoeken van de stamboom was rond 1985. Op basis van informatie uit de familie en het gemeentearchief van Steenwijk, was de stamboom al snel op hoofdlijnen uitgezocht tot net voor 1750, waar de stamvader in Steenwijk was getrouwd en daar kinderen kreeg. Ook bleek dat de naam niet zoveel voorkwam in Nederland, op basis van het telefoonboek waren er rond de 100 over heel Nederland te vinden. De kennis werd handgeschreven bewaard in een notitieblok en met een schema gemaakt op een groot papier.

Rond 2000 ontstond er weer interesse en werd een rapport over Van Dorsten besteld bij een genealogisch bureau. Dit was een redelijk onsamenhangende lijst van voorkomens in de laatste driehonderd jaar en ook een adreslijst van mensen met die naam aan het eind van de vorige eeuw in Nederland. Vanaf nu werd alles overgenomen in Excel sheets en Word documenten en gestructureerd opgeslagen. Het betrof hier vooral informatie van de eigen stamboom. Het rapport en verdere onderzoek leverde echter niet zoveel op en het uitzoeken bleef weer een jaar of tien liggen.

Vanaf 2012 is het weer opgepakt en sindsdien ook actief (tot heel actief) gebleven. Daarbij is de eigen stamboom gecompleteerd tot de stamvader die in 1683 trouwde in Dalfsen. Daarnaast is sindsdien zeer intensief via Internet gezocht. Hierbij bleek dat er een oude (1490) stam vanuit Neuenhaus (graafschap Bentheim) is ontstaan en dat daarover reeds de nodige publicaties zijn geweest. ‘Die Chronik der Familie van Dorsten’ van ‘Dr. Siegfried Wiarda und Paul Jung’ is intussen bemachtigd (2012). Op basis hiervan kon een eerste opzet gemaakt worden en later uitgebreid aangevuld, waarbij alle gevonden informatie zoveel mogelijk gecombineerd en gecontroleerd werd.

Daarna bleek er ook nog ooit een artikel over de familienaam Van Dorsten te zijn verschenen in een editie van het genealogische tijdschrift De Navorscher, dat verscheen van medio 19e eeuw tot medio 20e eeuw. Ook hiervan zijn intussen alle jaargangen op DVD bemachtigd. Daarbij bleek dat er ook een belangrijke stam is geweest vanuit Dordrecht en dat er stammen waren vanuit Leiden en Zwartsluis. Van de laatste was bekend dat die bestond (in de buurt van Steenwijk). Het artikel in De Navorscher was van Arie van der Marel die binnen de Neuenhaus stam aangetrouwd was. Hij was genealoog en zijn boekje met aantekeningen wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. Ook hiervan is intussen een kopie in bezit.

In de periode 2016 – 2017 werd de zoektocht sterk geïntensiveerd en werd Internet systematisch en gestructureerd bottom-up doorzocht op basis van de Digitale Bronbestanden (www.geneaknowhow.net, inclusief België, Nedersaksen en Nordrhein Westfalen). Hierbij zijn vele duizenden vermeldingen vastgelegd. Ook zijn de landelijke archieven (zoals Archieven.nl en WieWasWie.nl), alle provinciale archieven en specifieke archieven van grote steden en regio’s digitaal doorzocht. Tevens de eigen stamboom van Steenwijk op MyHeritage.nl vastgelegd om via matching functionaliteit aanknopingspunten te vinden. Op die manier contact gelegd met diverse andere Van Dorstens.

In april 2017 is begonnen de website op te zetten ten behoeve van alle genealogische informatie betreffende de naam Van Dorsten en aanverwante namen. Dit is met hulp van een expert gebeurd in WordPress. De site is 3-talig (Nederlands, Engels, Duits) opgezet. Daarna is eerst nog een jaar een uitgebreide tijdsanalyse uitgevoerd, waarbij alle gevonden namen voor 1750 in DTB en archief onderling zijn vergeleken om te zien waar eventueel verbanden waren. In de winter van 2018-2019 heeft een uitgebreide update van alle pagina’s plaats gevonden. De inhoud van alle pagina’s wordt gevoed vanuit een Word document wat meteen een backup is en als boek is ingedeeld.

In 2019 is begonnen (afgerond in 2020) alle nog levende Van Dorstens wereldwijd te vinden via internet (Facebook en LinkedIn), telefoongidsen en andere administraties, contact te leggen en te achterhalen in welke stamboom zij thuishoren. Daardoor is nu bekend welke stambomen er nog steeds bestaan met de naam. Vervolgens is medio 2020 begonnen met het opnieuw opzetten van de website (nieuw thema Astra met Elementor als hulpmiddel) in combinatie met een programma (TNG) om stambomen op basis van een genealogische database via de standaard Gedcom bestanden ter beschikking te stellen. Alle stambomen zullen daarom worden vastgelegd in het programma Aldfear waarmee de Gedcom bestanden aangemaakt kunnen worden.

Scroll naar top