Historie

De eerste actie met betrekking tot het uitzoeken van de stamboom was rond 1985. Op basis van informatie uit de familie en het gemeente-archief van Steenwijk, was de stamboom al snel op hoofdlijnen uitgezocht tot net voor 1750, waar de stamvader in Steenwijk was getrouwd en daar kinderen kreeg. Ook bleek dat de naam niet zoveel voorkwam in Nederland, op basis van het telefoonboek waren er rond de 100 over heel Nederland te vinden. De kennis werd handgeschreven bewaard in een notitieblok en met een schema gemaakt op een groot papier.

Rond 2000 ontstond er weer interesse en werd een rapport over Van Dorsten besteld bij een genealogisch bureau voor een paar tientjes. Dit was een redelijk onsamenhangende lijst van voorkomens van Van Dorsten in de laatste driehonderd jaar en ook een adreslijst van mensen met die naam aan het eind van de vorige eeuw in Nederland. De bewaarde handgeschreven informatie werd overgenomen in Excel sheets en Word documenten en netter en gestructureerder opgeslagen. Het betrof hier voornamelijk DTB informatie van de eigen stamboom. Het rapport en verdere onderzoek leverde echter niet zoveel op en het uitzoeken bleef weer een jaar of tien liggen.

Vanaf 2012 is het weer opgepakt en sindsdien ook actief (tot heel actief) gebleven. Daarbij zijn bijna alle details van de eigen stamboom (Steenwijk) aangevuld en is ook een eerdere stamvader gevonden in Dalfsen (voorlopig is het oudste gevonden feit een huwelijk in 1683). Daarnaast sindsdien zeer intensief via Internet gezocht. Hierbij bleek dat er een oude (gaat terug tot 1490) en grote stam vanuit Neuenhaus (net over de grens in het graafschap Bentheim) is ontstaan en dat daarover reeds de nodige publicaties zijn geweest. ‘Die Chronik der Familie van Dorsten’ van ‘Dr. Siegfried Wiarda und Paul Jung’ is intussen bemachtigd (2012). Op basis hiervan kon een eerste opzet gemaakt worden in Excel en later uitgebreid aangevuld, waarbij alle gevonden informatie zoveel mogelijk gecombineerd en gecontroleerd werd.

Daarna bleek er ook nog ooit een artikel over de familienaam Van Dorsten te zijn verschenen in een editie van het genealogische tijdschrift De Navorscher, dat verscheen van medio 19e eeuw tot medio 20e eeuw. Ook hiervan zijn intussen alle jaargangen op DVD bemachtigd. Daarbij bleek dat er ook een belangrijke stam is geweest vanuit Dordrecht en dat er stammen waren vanuit Leiden en Zwartsluis. Van de laatste was bekend dat die bestond (in de buurt van Steenwijk). Het artikel in De Navorscher was van Arie van der Marel die binnen de Neuenhaus stam aangetrouwd was. Hij is ook al bezig geweest met stamboom­onderzoek en zijn boekje met aantekeningen wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag. Ook hiervan is intussen een kopie in bezit.

In de periode 2016 – 2017 werd de zoektocht sterk geïntensiveerd en werd Internet systematisch en gestructureerd bottom-up doorzocht op basis van de Digitale Bronbestanden (www.geneaknowhow.net, inclusief België, Nedersaksen en Nordrhein Westfalen). Hierbij zijn vele duizenden vermeldingen vastgelegd. Ook zijn de landelijke archieven (zoals Archieven.nl en WieWasWie.nl), alle provinciale archieven en specifieke archieven van grote steden en regio’s digitaal doorzocht. Tevens nog een paar keer mijn tante (rond de 90 en de laatste van haar generatie) bezocht om de nog aanwezige kennis over de familie toen zij jong was vast te leggen en de eigen stamboom van Steenwijk op MyHeritage.nl (lidmaatschap) vastgelegd. Hiermee vind je ook relaties in andere stambomen.

In april 2017 is begonnen de website op te zetten ten behoeve van alle genealogische informatie betreffende de naam Van Dorsten en aanverwante namen. Dit is met hulp van een expert gebeurd in WordPress. De site is 3-talig (Nederlands, Engels, Duits), maar in eerste instantie is alleen de Nederlandse variant uitgewerkt (met uitzondering van een aantal algemene pagina’s die meteen drietalig zijn uitgewerkt). Daarna is eerst nog een jaar een uitgebreide tijdsanalyse uitgevoerd, waarbij alle gevonden namen voor 1750 in DTB en archief onderling zijn vergeleken om te zien waar eventueel verbanden waren. In de winter van 2018-2019 heeft een uitgebreide update van alle pagina’s plaats gevonden en is ook meteen alles 3-talig uitgewerkt. De inhoud van alle pagina’s wordt gevoed vanuit een Word document (drie verschillende voor de drie talen) die daardoor meteen als backup dient en als een boek is ingedeeld.