Beheer

De rubriek Beheer behelst alles met betrekking tot het beheer van (de informatie op) deze website:

 • Het opzoeken, vastleggen, controleren en verspreiden van alle informatie met betrekking tot deze genealogie. Meestal is dit via Internet (via alle mogelijke wegen), maar het gebeurt ook in fysieke archieven en andere bronnen. Het betreft zowel DTB (Doop, Trouw en Begraaf) gegevens alsook alle andere soorten vermeldingen.
 • Het periodiek (maandelijks) bijhouden van alle mutaties in specifieke relevante archieven. Het gaat hier voor nu met name om de archieven van GeneaKnowHow, Hogenda, Overijssel, Gelderland, Nedersaksen en NordRhein Westfalen.
 • Het zoeken van ander gerelateerd materiaal, zoals relevante publicaties, heraldische informatie, afbeeldingen en foto’s in relatie tot de stambomen.
 • Het maken en publiceren van stamreeksen voor alle stambomen.
 • Het in beheer krijgen van specifieke relevante documenten, zoals Die Chronik der Familie van Dorsten en de editie van De Navorscher met een artikel over Van Dorsten.
 • Het verwerken van nieuwe informatie in het eigen archief en relateren aan de stambomen.
 • Het analyseren van alle data om stambomen uit te breiden en met elkaar te verbinden.
 • Het maken (of organiseren) van transcripties voor vermeldingen in archieven.
 • Het achterhalen van gerelateerde onderzoekers en deze bezoeken of hiermee anderszins contact onderhouden.
 • Het beheren van het mailadres bij deze site en het verwerken van de reacties die daarop komen.
 • Het aanmaken van een mailadres met de extensie @van-Dorsten.eu voor iedereen die dat wil.
 • Het beheren van de website, actueel houden van de informatie en plaatsen van nieuwsberichten.
 • Zorgen dat deze website een basis is voor anderen om genealogisch onderzoek te kunnen plegen, daartoe op te wekken en het onderling delen van informatie.

Middels het volgende submenu wordt een overzicht van al deze informatie en activiteiten gegeven:

 • Beheerder – Een korte introductie van de onderzoeker van de stambomen en beheerder van website.
 • Historie – Een historisch overzicht van wat er allemaal al gedaan voor het uitzoeken van de stamboom en het opzetten van de website.
 • Gedaan – Een lijst van alle activiteiten die in de loop der jaren al zijn uitgevoerd.
 • Dankwoord – Een overzicht van de mensen die in het bijzonder hebben bijgedragen aan de stamboom en website.
 • Internet Links – Een uitgebreid overzicht van internetsites die zijn geraadpleegd.
 • Te Doen – Een overzicht van potentiële activiteiten die nog uitgevoerd kunnen worden voor de verdere ontwikkeling.
Scroll naar top