Steenwijk (Dalfsen)

Inleiding

Dit betreft de stamboom van de beheerder en maker van deze site. Wat opvalt is dat de stamreeks heel beperkt is en bijna één lijn van de stamvader die trouwde in 1683 in Zwolle tot aan nu. Er zijn een paar zijtakken maar die zijn allemaal na één generatie gestopt. Vanaf 1745 woonde de familie in Steenwijk, daarvoor in Dalfsen.

Actuele Status

Er is momenteel nog maar één naamdrager over (mijn persoon) met een zoon en een dochter. U kunt deze stamboom ook vinden op MyHeritage. Hieronder staat in een tabel alleen die tak waarin nog steeds nazaten voortleven (tussen haakjes de geboortejaren). Dit is ook terug te vinden in grafische overzicht verderop (met alle naam dragende takken) en het tekstueel overzicht met de detailgegevens.

Stamvader Analyse

De stamvader is Bartelt Peeters, getrouwd 1 juli 1683 (ondertrouw 2 juni) als jonge man in Zwolle met Henderickijn Gerrits uit de Luttekestraat in Zwolle.  Hij is Ruiter (militair), ze gaan wonen in Dalfsen (woont hij al?) en krijgen drie kinderen in 1684, 1686 en 1687.  Hij is overleden voor januari 1693 (met dus nog kleine kinderen) toen zijn vrouw hertrouwde met Berent Gerrijts van Delden (weer in Zwolle en ging weer wonen in Dalfsen) en nog drie kinderen kreeg. Verder zijn er de volgende aanknopingspunten en constateringen:

 • In alle verzamelde gegevens is dit de enige Bartelt.
 • Er zijn geen voogdijgegevens te vinden na zijn overlijden betreffende zijn kinderen.
 • De kleinkinderen (waaronder Hendrik) waren de eersten die de naam Van Dorsten gebruikten, tot dan alleen patroniemen.
 • Hij was militair en kon dus goed van elders gekomen zijn, er is ook niets bekend over de leeftijd. Wat wel interessant en relevant is, zijn de twee Hollandse Oorlogen in die periode (met de Fransen) van 1672-1678 en 1688-1697. Hij kan goed in de eerste gevochten hebben (wellicht zelfs aangemeld) en in de tweede gesneuveld.
 • Hij diende onder overste Schullert (Johan Albrecht Graaf van Schellaert):
  • Heer van Doorwerth, kamerheer keizer Duitse Rijk, Jagermeester Veluwe, gouverneur Steenwijk (1674-1682). Reisde veel en frequenteerde de hoogste kringen.
  • Is op diverse plaatsen gelegerd geweest, maar vooral de legering in Steenwijk het grootste deel van de tien jaar voor Dalfsen is erg interessant. Van een groot deel van de 17e eeuw zijn de leger inschrijvingen hier (op de site van Steenwijk) bewaard gebleven, maar juist die specifieke periode mist een deel.
 • Opvallend is dat van 1680 tot 1683 een Borchert van Dorsten als knecht (koetsier) gediend heeft op kasteel de Ruijtenborgh te Dalfsen. Dit is gezien de voornaam duidelijk een telg uit de Neuenhaus stamboom. Hij is in 1683 met attest vertrokken naar Schüttorp (vlakbij Neuenhaus en Nordhorn) en daar in 1686 getrouwd. Merkwaardigerwijs is dit de enige Van Dorsten in die regio (gevonden in de DTB gegevens) die nog niet te plaatsen is in die stamboom. Kan het toeval zijn dat hij hier was of duidt dit op een connectie met deze stam.
 • Een historische tak die gerelateerd lijkt, is die van Raalte (zie Overige). Het betreft Gerrit Jurriaensz van Dorsten met kinderen, die vooral naar Zwolle en Amsterdam uitgewaaierd zijn. Kleinzoon Hendrik van Dorsten (van Bartelt) is tussen 1740 en 1745 eerst twee jaar naar Raalte geweest voordat hij naar Steenwijk vertrok. Dit kan toch haast geen toeval zijn.
 • Een andere historische tak die gerelateerd lijkt, is die van Wanneperveen (zie Overige). De stamhouder daar is Wolter van Dorsten, die wel eens de Wolter van Herman in Neuenhaus kan zijn (daar overleden in 1693). Zoon Peter is in 1693 in Wanneperveen gekomen (evenals broer Andries in 1699). Deze had een zoon Hans die in 1711 in Steenwijk getrouwd is met Geesjen Jacobs uit Eesveen (maar ging wonen in Wanneperveen). Zijn dochter Geertruid is in 1738 in Steenwijk komen wonen en daar in 1741 getrouwd met Fredrik Bot waarmee ze 5 kinderen kreeg (1741-1756). In die periode (1745) kwam Hendrik ook vanuit Dalfsen naar Steenwijk om te trouwen. Is dit toeval? Zou Bartelt een kleinkind van Wolter kunnen zijn?
 • Qua naamgeving en militair zijn, sluit dit goed aan bij de toenmalige stammen in Doetinchem en Leeuwarden.
 • Als mogelijke opties voor een mogelijke vader Peter (en gerelateerde namen):
  • In 1655 kwam Peter van Dorsten in Zwolle wonen met zijn vrouw (borgstelling P. Muntz van een welgestelde familie in Zwolle. Waarschijnlijk van de Neuenhaus stam, wellicht degene die rond 1616 in Groningen studeerde, ook studenten van de Muntz familie. Bovendien was een andere Muntz in Zwolle getrouwd met Geertruyt van Dorsten, in diezelfde periode, die vermoedelijk ook van de Neuenhaus stam is.). De vrouw van Peter is in 1662 overleden en hij zelf in 1664. Is dit toeval of wellicht de vader van Bartelt Peters (die dan al wat ouder zou zijn in 1683). De vraag is of een ‘arme’ militair de familie kan zijn van deze wellicht welgestelde Peter.
  • In de archieven worden medio 17e eeuw alleen opties genoemd in Amsterdam, Dordrecht en Utrecht, alle drie niet zo waarschijnlijk.
  • Bij de DTB gegevens worden genoemd een Peter in Vreeland (T 1628), Amsterdam (D 1606), Neuenhaus (studeert 1616, wellicht dezelfde als de eerste bullet), Leiden (1 kind 1640), Maastricht (D 1640-1656), Breda (D ~1615).
 • Waarom heette de eerste zoon van zoon Peter Gerrijd en geen Bartelt (of Hendrik naar de moeder)?
 • Kleinzoon Hendrik van de Hendrik die naar Steenwijk ging, had een vermogende leerlooierij in Steenwijk (die zo’n 150 jaar bestaan heeft). Wellicht had zoon Pieter (of de 1e Hendrik zelf) dit al opgestart. Is dit op eigen kracht geweest of kwam dit vermogen uit de voorfamilie (Van Dorsten of wellicht Van Delden)?
Verdere Analyse

Het grootste gedeelte van de informatie van alle leden in de familie is bekend. De paar zijtakken die er zijn, kregen vooral dochters of jong overleden zonen. Er zijn slechts een paar uitzonderingen:

 • De Gerrit die in 1862 geboren werd, had rond 1890 een vrouw zwanger gemaakt en werd door zijn familie verbannen (welgesteld met status, dus dat kon niet). Hij is vertrokken naar Zuid Afrika en daar met een Zuid Afrikaanse getrouwd. Vanwege de boerenoorlog is hij rond 1900 teruggekeerd en kreeg hier een zoon. Daarna is hij vertrokken met zijn gezin naar Australie en daar overleden. Zijn zoon Gerrit-Jan is daar getrouwd, kreeg een dochter en is toen bij een motorongeluk om het leven gekomen.
 • Van de Geert die is geboren in 1774, is geen overlijden teruggevonden. Theoretisch zou die dus nog nakomelingen hebben kunnen krijgen. Bij de Volkstelling van 1795 lijkt het gezien het aantal dat hij nog leefde.

Wat opvalt is dat de stamvader een militair is, wat zou doen vermoeden dat hij niet zo welvarend is. Maar de kleinzoon is in 1745 een gegoed burger geworden in Steenwijk. Hij wordt in 1748 genoemd in de krant als Oranje aanhanger en burger in Steenwijk. Zijn kleinzoon had later een behoorlijk bedrijf (leerlooierij) en behoorde tot de welgestelden van Steenwijk in de eeuw daarna.

Archieven

Er zijn een aantal interessante referenties in de archieven:

 • Hendrik die naar Steenwijk gaat koopt daar in 1746 het klein burgerrecht en 1755 het groot burgerrecht.
 • Hij verkoopt in 1753 in Dalfsen (als hij daar al niet meer woont) een stuk land aan de man van zijn zus.
 • Hij koopt in 1760 een schuur buiten de Woldpoort in Steenwijk, dit wordt wellicht de basis van de leerlooierij.
 • Er zijn diverse handelstransacties in de 19e eeuw, maar vooral de verkoop van onroerend goed in Meppel in 1811 is interessant.
Weet Je Dat
 • De stamvader was militair, maar overleed al toen de kinderen nog geen 10 jaar oud waren.
 • De kleinzoon van Hendrik die naar Steenwijk ging had een Leerlooierij en behoorde daarmee tot de welvarende families van Steenwijk. Deze leerlooierij heeft 100 tot 150 jaar bestaan.
Grafische Stamreeks
 • De volledige stamreeks (naamdragers) van hen die volwassen zijn geworden.
 • Het overzicht is tot en met de geboortejaren van ongeveer een eeuw geleden.
 • Als er streepjes onder de onderste blokjes staan, betekent dat daar nog nazaten zijn gevonden.

Tekstueel Schema
 • Overzicht van de stamboom uit de Excel met de geboortejaren tot ongeveer 1950.
 • Details Download tot ongeveer 1900. 

What do you want to do ?

New mail

Scroll naar top