Nieuws over personen

Met een aantal nazaten is er intussen al contact, maar dan betreft het vooral nog stamboomonderzoekers. Het doel is om deze website op termijn ook te gebruiken als contactmedium voor iedereen met de naam Van Dorsten, waar ook ter wereld. Alle reacties worden daarom zeer op prijs gesteld.

Scroll naar top