Site grotendeels bijgewerkt

De volledige site is bijna bijgewerkt. Deze is nu ook gepubliceerd in het Engels en Duits. Op Stamboom na zijn alle menu opties volledig vervangen. Voor Stamboom is de algemene pagina volledig vernieuwd. De verschillende stambomen (submenu opties) worden in de komende maanden 1 voor 1 uitgewerkt.

Nieuws over personen

Met een aantal nazaten is er intussen al contact, maar dan betreft het vooral nog stamboomonderzoekers. Het doel is om deze website op termijn ook te gebruiken als contactmedium voor iedereen met de naam Van Dorsten, waar ook ter wereld. Alle reacties worden daarom zeer op prijs gesteld.

Van Dorsten