Referenties

Het is de bedoeling om op termijn onder deze menu optie een toegang te maken tot een database met alle beschikbare gevonden referenties, zowel gerelateerd aan personen in bekende stambomen alsook losse personen. Voorlopig staat deze informatie allemaal in Excel Sheets. Planning is dit in de toekomst in een specifieke genealogische database te zetten, wellicht Aldfear.

Onder dit submenu onderdeel wordt vooral gerefereerd aan alle referenties in de geschiedenis voor de invoering van de burgerlijke stand (grofweg voor 1811). Onder de andere submenu opties kan de analyse van alle gevonden referenties gevonden worden en ook een overzicht van bijzondere of erg interessante referentie vermeldingen.

Voor specifieke vragen kunt u nu altijd het beste de beheerder vragen.