Overzicht

Er zijn reeds vele archieven doorzocht, maar dit is altijd gebeurd op digitale bronbestanden (dus elektronisch te doorzoeken). Alleen als er ergens gericht naar gezocht werd, gebeurde dit ook in originele afbeeldingen, maar dat is veel te tijdrovend om alles te kunnen doorzoeken. Dat betekent dus wel dat er steeds nieuwe transcripties (digitale / tekstuele beschrijving van oude afbeeldingen) beschikbaar komen en dit wordt maandelijks bijgehouden voor de belangrijkste archieven (zie Beheer voor wat dit betreft). Daarnaast staat er nog een cursus transcriberen van Oud Nederlands schrift op de actielijst om ook zelf gerichter te kunnen zoeken.

Doordat er nu geïntegreerde archieven zijn zoals Archieven.nl, heb je de mogelijkheid om ineens door heel veel subarchieven te zoeken. Tegenwoordig zijn er daarbij ook nog sites die zelf de gegevens aan elkaar linken (zoals OpenArch), waardoor je heel snel informatie kan vinden. Er is gezocht in alle beschikbare archieven op de mogelijke naamsvarianten, waarbij tot ongeveer 1811 al meer dan 2500 vermeldingen zijn gevonden. Voor een groot deel horen die bij de onderkende stambomen, maar er is ook een aanzienlijk aantal waarvoor dat (nog) niet geldt.

Er zijn vele nationale, regionale / provinciale en lokale archieven, die diverse soorten archieven met verschillende referenties kunnen bevatten:

 • DTB-gegevens – getuigen bij anderen hier interessant
 • Notarissen – met name testamenten, voogdijregeling, onroerend goed
 • Oorkonden en Rechtspraak (regesten) – zeer diverse referenties
 • Familie archieven van adellijke / rijke families – heel divers, bijvoorbeeld dienstbetrekkingen
 • Militaire en oorlogsarchieven – inschrijving, sneuvelen, deelname, rangen
 • Universiteitsinschrijvingen – welgestelde families, richting bekend, leeftijd
 • Belastingen – referentie naar wonen, reizen, toegang
 • Rekeningen – betalingen en de reden daarvoor
 • Volkstellingen – wooninformatie vaak met gezinssamenstelling
 • Scheepvaartarchieven (zoals VOC) – aanmonstering, deelname aan reizen, overlijden
 • Handelsadministraties – koop en verkoop, handelsacties
 • Boerderij / gebouwen registraties – eigendomsrechten
 • Stamboomonderzoeken (van anderen) – hergebruik, in principe controleren bij de bron
 • (Oude) Genealogische tijdschriften – hergebruik, in principe controleren bij de bron
 • Brieven en andere post – kan vele soorten referenties bevatten
 • Ziektenadministratie (bijvoorbeeld de Pest) – overlijden, al heel vroeger nauwkeurig
 • Leenkamers – eigendoms- en gebruiksadministratie
 • Poorters – verhuizing naar een andere stad, beroep
 • Bestuurders, Weeshuizen, Gasthuizen – aanwezigheid, gezinssamenstelling
 • Christelijke archieven (klooster, bisschop, kerk, ..) – was vroeger heel belangrijk en veel
 • Oude artikelen (uit bijvoorbeeld een krant), gedigitaliseerde oude boeken
 • Oude overheidsadministraties – zoals het Heilige Roomse Rijk, Schepenen, enz.
 • Oude bibliotheken – zoals van Zutphen in de Walberg kerk
 • En nog veel meer.

Welke archieven kunnen nog heel veel potentie bieden:

 • Dat zijn er te veel om op te noemen en moet vooral ook specifiek per stamboom bekeken worden.
 • Met name de Overijsselse archieven en Bentheim (notaris, oorkonden, weeskamers) tussen 1600 en 1700 kunnen nog veel aanknopingspunten gaan bieden voor de relaties tussen Neuenhaus, Zwartsluis, Steenwijk en de takken die daar intussen weer verdwenen zijn.
 • Duitse archieven rondom Dinslaken, Dortmund en Oldenburg (Vechta) voor de stammen die daar zijn begonnen.