Legenda

De vermeldingen uit de archieven (referenties) zijn nu vastgelegd in een Excel sheet (in de toekomst wellicht in een database) waarbij het volgende wordt geregistreerd:

Regio Uit welke regio de registratie komt, zie ook de beschrijving bij de submenu optie:
–          PR  Een 2-letterige afkorting voor één van de provincies
–          BE  België
–          DL  Duitsland
–          RR  Heilige Roomse Rijk
–          XX  Land (voornamelijk Letland, Nederlands Indië, VS)
Wie
Wanneer
Waar
Wat
Waaruit
Waarmee
Hier staat de volledige naam (of namen) van de betrokken Van Dorstens (Dorssen, Dorst)
Zo gedetailleerd mogelijke een datum of jaar of periode
De specifieke plaats of locatie waar de referentie zich afspeelt
Een verkorte essentiële beschrijving waarover het gaat, bij voorkeur één regel
De bron waaruit de informatie uit is gehaald
De exacte en gedetailleerde tekst (voor zover te achterhalen)

Tegenwoordig zijn die regio’s (binnen een land) niet meer zo belangrijk, maar vroeger was het dat nog wel. Ook zijn de meeste archieven nog steeds gekoppeld aan die regio-indeling. De regio geeft nu aan de provincie binnen Nederland, het land Duitsland (wellicht in de toekomst opsplitsen naar deelstaat als er nog meer wordt gevonden) en België. Daarnaast zijn er de nog nodige vermeldingen in Nederlands-Indië (vaak via de VOC), Letland (Riga, vroeger een belangrijke Hanzestad) en de Verenigde Staten. Daar kunnen natuurlijk nog andere landen bij komen.

De belangrijkste regio’s waarin vroeger (voor 1811) informatie te vinden is, zijn:

  • Overijssel – Logisch gezien de herkomst van de Zwartsluis en Steenwijk stamboom en ook de Neuenhaus stamboom net over de grens viel binnen de invloedsfeer van deze provincie.
  • Gelderland – In deze provincie zijn al veel oude meldingen, met name in de vroegere Hanzesteden, garnizoenssteden en door de locatie vlakbij de plaats Dorsten. In Zutphen was een behoorlijke stamboom, maar ook in Arnhem en Nijmegen zijn veel meldingen.
  • Utrecht – Hier zijn veel referenties aan diverse losse takken en daarnaast aan de Neuenhaus stamboom en al vanaf heel vroeger. Bovendien is de referentie aan Dorsten en Dorssen en loopt dat ook regelmatig door elkaar.
  • Zuid-Holland – Deze provincie heeft ook veel referenties, die voor een groot deel zijn gerelateerd aan de bekende Leiden en Dordrecht stambomen, maar daarnaast ook aan de toenmalige Rotterdam stamboom en nog losse meldingen.
  • Duitsland (Nedersaksen en NRW) – In Duitsland valt het aantal referenties nog wel mee en kan men meer verwachten gezien de vele voorkomens van Van Dorsten. Dit heeft wellicht te maken met de geringere mate van digitalisering van oude archieven.

In Noord-Brabant zijn ook nog behoorlijk veel referenties. Bijna alles in het westen van Noord Brabant (vnl. Breda) refereert aan Van Dorst, maar in het oosten van de provincie zijn er ook nog best veel (oude) referenties aan Van Dorsten.

Het maandelijks bijhouden van de (digitale) mutaties bij de archieven is dan ook vooral gericht op deze regio’s. Hier zijn de belangrijkste (nieuwe) referenties te verwachten die een bijdrage kunnen leveren aan de bekende stambomen (met name de stambomen die momenteel ook nog bestaan).