Internet Links

Er zijn vele internetsites gebruikt bij het uitgebreide stamboomonderzoek. Hieronder is een overzicht opgenomen van de gebruikte internetsites, ingedeeld naar een aantal categorieën. Daarbij wordt aangegeven in welke taal de site beschikbaar is (EN=Engels, DE=Duits, NL=Nederlands).

Stamboom Registratie Programma’s
Veel sites zijn in alle drie talen beschikbaar. Indien niet, worden de specifieke talen aangegeven.

Landelijke, Regionale en Lokale Genealogische Archieven
De meeste sites zijn in alleen in NL beschikbaar. Indien ook in EN of DE, wordt dat aangegeven.

Andere Genealogische Sites

Overige Algemene Links

Van Dorsten