Documentatie

Naast de algemene documentatie (zie Internet Links) zijn er ook nog diverse specifieke documenten met betrekking tot de naam.

Algemeen (niet gerelateerd aan een stamboom)

Het geslacht Van Dorsten (NL)

Een rapport van een genealogisch bureau met diverse oude vermel­dingen, maar ook alles in het telefoonboek eind jaren negentig.

De Navorscher (NL)

DVD met alle edities (1851-1960) van dit historische genealogische tijdschrift, met algemeen artikel over de naam in de editie van 1960.

Bronkhorst Kamper Almanak (NL)

Betreft familie Van Dorsten 16e eeuw in Kampen.

Diverse familie advertenties (NL)

Uit de kranten van de laatste 250 jaar. Op te vragen.

Blijspel Kapitein van Dorsten (NL)

Door M.G. Engelman, 1817, ook geheten De vrouwen op den toets.

Stamboom Neuenhaus

Die Chronik der Familie Van Dorsten (DE, NL/EN)

Duitstalige kroniek uit 1980 van Siegfried Wiarda en Paul Jung. Origineel (Duits) en ingescande PDF beschikbaar, tevens Engelse en Nederlandse vertaling. Hier een Nederlandse vertaling (origineel via de Duitse pagina).

Aantekeningen Ary van der Marel (NL)

Uit 1956, in bezit van het Nationaal Archief te Den Haag. Ingescande kopieën beschikbaar. Tevens briefwisseling met het archief van Groningen beschikbaar.

Die Van Dorsten, eine Familien-geschichte, “Der Grafschafter” (DE)

Referentie in de Chronik, van Edel, 7-7-1922. Nog niet in bezit.

Stammbaum des Geschlechts Van Dorsten (DE)

Referentie in de Chronik, manuscript van Jung. Nog niet in bezit.

Ahnentafel der Edith van Dorsten (DE)

Referentie in de Chronik, manuscript van Jung, 1977. Nog niet in bezit.

Der Hirt van Neuenhaus (DE)

Toneelstuk van Ludwig Sager over een gebeurtenis in 1594 (80-jarige oorlog). Met dank aan Herman.

Geschichte Bentheim (DE)

Duits artikel over Van Dorsten Neuenhaus.

Artikel Henri Jean Michiel Laurent Elskamp (NL)

Artikel over Henri Jean Michiel Laurent Elskamp (Van Dorsten), zoon van Jansje, die naar Amerika ging.

Testamenten

Jan (NL), stamvader van de Nederlandse tak (goudsmid Arnhem, zoon Albertus).
Gratia (NL), trouwde een raadsman in Friesland. Via Emden naar Friesland.

Stamboom Steenwijk

Statenbijbel (NL)

Rond 1820 zijn de kinderen van het gezin opgeschreven.

Steenwijk beroerd 1748 (NL)

Artikel over burger Hendrik van Dorsten.

Stamboom Dordrecht

Doopsgezinden in Dordrecht (NL)

Artikel over de doopsgezinden in Dordrecht.