Legenda

De vermeldingen uit de archieven (referenties) zijn nu vastgelegd in een Excel sheet (in de toekomst wellicht in een database) waarbij het volgende wordt geregistreerd:

Regio Uit welke regio de registratie komt, zie ook de beschrijving bij de submenu optie:
–          PR  Een 2-letterige afkorting voor één van de provincies
–          BE  België
–          DL  Duitsland
–          RR  Heilige Roomse Rijk
–          XX  Land (voornamelijk Letland, Nederlands Indië, VS)
Wie
Wanneer
Waar
Wat
Waaruit
Waarmee
Hier staat de volledige naam (of namen) van de betrokken Van Dorstens (Dorssen, Dorst)
Zo gedetailleerd mogelijke een datum of jaar of periode
De specifieke plaats of locatie waar de referentie zich afspeelt
Een verkorte essentiële beschrijving waarover het gaat, bij voorkeur één regel
De bron waaruit de informatie uit is gehaald
De exacte en gedetailleerde tekst (voor zover te achterhalen)
Van Dorsten