Stamboom Uitwerking

In dit onderdeel wordt beschreven hoe de gegevens voor de stambomen zijn verzameld en hoe de verschillende stambomen opgezet en uitgewerkt zijn. De resultaten daarvan worden beschreven bij de menu optie Stamboom en het persoonlijke verhaal en alle geplande en uitgevoerde acties onder Beheer.

Voor het uitzoeken van de stamboom is eerst nagevraagd in de eigen familie en een bezoek gebracht aan het gemeentelijk archief om gegevens te verifiëren en om nog wat verder terug in de tijd te kunnen zoeken. De keuze was daarbij om voornamelijk via de mannelijke (naam dragende) lijn terug te zoeken. Van dochters zijn nog wel echtgenoot en kinderen vastgelegd, maar niet verder. Eerst werd dit simpel en provisorisch geadministreerd, later is dit echter steeds nauwkeuriger en meer gestructureerd uitgewerkt. Dit is zowel gebeurd in een Excel sheet alsook een apart genealogisch programma, MyHeritage. Uiteindelijk zijn bijna alle ontbrekende gegevens van alle personen in de stamboom vanaf de eerst gevonden voorvader (eind 17e eeuw) gevonden. Dit was echt een top down benadering, waarbij je zelf de top bent en steeds verder ‘down’ in de tijd wilt terugzoeken.

Het streven is de stamboom zover mogelijk in de tijd terug te vinden en ook zo compleet mogelijk te maken. Bij het verder uitzoeken, bleken er meer stambomen te zijn met dezelfde achternaam en toch is het aantal mensen met die naam in Nederland beperkt. De hoop en verwachting was dat deze misschien wel allemaal aan elkaar gerelateerd zouden zijn. Besloten is toen om de zoektocht aan te passen en bottom-up te gaan zoeken. In alle DTB-gegevens (Doop, Trouw, Begraven) van Nederland en archieven die digitaal beschikbaar waren (waarin op tekst gezocht kon worden), werd vanaf dat moment gezocht op de naam Dorsten en alle gerelateerde namen in de periode tot 1811 (het moment dat Napoleon in Nederland de Burgerlijke Stand invoerde – standaard vastleggen van namen). Alle DTB en Lidmaat (inschrijving geloof) gegevens die werden gevonden op deze naam werden vastgelegd in een Excelsheet. Ook alle andere vermeldingen die werden gevonden, zijn vastgelegd in een separate sheet.

Bij deze zoektocht werd ook andere gerelateerde documentatie gevonden, waarbij twee documenten belangrijk bleken: een artikel in het vroegere genealogische magazine De Navorscher over de naam Van Dorsten en een Duitstalige Chronik over een familie in Neuenhaus in Duitsland tegen de Nederlandse grens. Tevens een genealogisch rapport besteld op de achternaam (beperkte toegevoegde waarde). Op basis van al deze informatie zijn toen alle bekende en nog bestaande stambomen vastgelegd en uitgewerkt. Om alles te completeren, is op basis van een site met Digitale Bron­bewer­kingen alle informatie van Nederland doorlopen, later aangevuld met de digitaal beschikbare informatie van België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en NordRhein Westfalen. Om ontbrekende kennis aan te vullen, zijn er (tijdelijke) lidmaatschappen geweest van MyHeritage (match-meldingen en detail info van alle stambomen wereldwijd), Ancestry, Geneanet en HoGenDa (waar met name veel transcripties beschikbaar komen in West Nederland).

Voor de invoering van de Burgerlijke Stand werden namen fonetisch vastgelegd en ook regelmatig alleen patroniemen (achternaam was niet verplicht). Als gevolg hiervan is de zoektocht uitgebreid tot de (mogelijk) gerelateerde namen Van Dorssen, Van Dorsen en Van Dorst (de laatste is vanwege de omvang voorlopig uitgezocht tot 1700). Dit is allemaal weer verder aangevuld door uitwisseling met gevonden onderzoekers in andere (gerelateerde) stambomen, navraag bij lokale oudheidkundige verenigingen en alle beschikbare gegevens na invoering van de Burgerlijke Stand. Op dubbele informatie in verschillende bronnen wordt altijd een cross-check uitgevoerd en bij verschillen wordt dit ook vastgelegd. Daarnaast wordt periodiek bijgehouden wat er vanuit oude archieven alsnog digitaal beschikbaar komt.

De belangrijkste data en gebeurtenissen zijn vastgelegd in een tijdsbalk op deze site, waar je de ‘roots’ (ontstaan) kunt zien van de stambomen gecombineerd met belangrijke ‘events’ (archief vermeldingen) en de specifieke historische ‘context’ om zo een snel generiek overzicht van deze genealogie te hebben.

Van Dorsten